OFERTA

Pomiary Elektryczne Płock

 • pomiary elektryczne pięcioletnie
 • pomiary elektryczne roczne
 • pomiary oświetlenia ewakuacyjnego
 • pomiary wyłączników pożarowych
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • badanie rezystancji izolacji
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • badanie elektronarzędzi
 • pomiary instalacji odgromowych
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
 • pomiary posadzek antystatycznych
 • przeglądy stacji transformatorowych

Masz nietypowe zlecenie? zadzwoń tel. 577 666 144